Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Medicrm.hu törekszik a weboldalon feltűntetett információk hitelességére. Egyes képek lehetnek illusztrációk. A feltűntetett funkciók köre és működése előzetes egyeztetés és értesítés nélkül is változhat.

Adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy a Medicrm.hu oldalon a kapcsolatfelvételhez, illetve ajánlatkéréshez önként megadott adataimat(Név, cím, telefonszám, e-mail cím) a weboldal további öt évig tárolhatja, adataim törlését írásbeli igényem alapján elvégzik (írásos igény bejelentése az info@medicrm.hu e-mail címen).

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A weboldalunkon történő kapcsolatfelvétel feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Medicrm.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldalunk akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
A Medicrm.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a weboldalunkhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a látogató felelős a weboldalunkhoz való kapcsolódásáért.
A medicrm.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A medicrm.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, leírást, paramétert. A változás a weboldalunkon történt megjelentetés időpontjától lép életbe.
A medicrm.hu szabadon módosíthatja a kapcsolatfelvétel feltételeit és szabályait bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a medicrm.hu nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weboldalunkon. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a kapcsolatfelvételi szándékával és a weboldal látogatásával.
A medicrm.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a medicrm.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a medicrm.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja ajánlatkérését, érdeklődését és a felhasználó nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
MKEH
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Ügyfélszolgálat.

Medicrm.hu

5561. Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30

E-mail:info@medicrm.hu

Akció ebben a hónapban! A csatlakozási díjat elengedjük!